Bangpakok Hospital

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "โครงการ จป.ร่วมใจปลูกความดี ขยายพื้นที่สีเขียว"

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 65 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ได้ร่วมกิจกรรม "โครงการ จป.ร่วมใจปลูกความดี ขยายพื้นที่สีเขียว"

6 ก.ค. 2565
อ่าน

7 มิถุนายน 2565 โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7

จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก รวมถึงการให้ความรู้เรื่องประกันสังคมประจำปี 2565
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลบางปะกอก 8

7 มิ.ย. 2565
Bangpakok 8 Hospital อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ได้เข้าบริการตรวจสุขภาพให้แก่คณะครู และบุคลากรฝ่ายสนบสนุน โรงเรียนเลิศหล้า

โรงเรียนเลิศหล้ามีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากร ทั้งคณะครู และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

6 มิ.ย. 2565
อ่าน

พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2565

ภาพกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร โรงพยาบาลบางปะกอก 8

12 เม.ย. 2565
อ่าน

ครบรอบ 17 ปี โรงพยาบาลบางปะกอก 8

วันครบรอบถือเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเราได้เดินทางข้ามผ่านเรื่องราวทั้งดีและร้ายมาด้วยกันอีกปี และไม่ว่าปีนี้จะมีอะไรเข้ามา เราก็พร้อมที่จะดูแล และจับมือกันข้ามผ่านไปด้วยกันอีกครั้ง

29 ม.ค. 2565
อ่าน

กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

มูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกลุ่มเพจ Wanderer Thailand ไปไม่ได้คิดถึงได้, กลุ่มเพจ พี่ น้อง คล้องมือเที่ยว, กลุ่มเพจ Pet Buddy, Appli CAD บริษัท แอพพลิแคด จำกัด มหาชน และทีมบุคลากร รพ.บางปะกอก 8

9 ม.ค. 2565
Bangpakok 8 Hospital อ่าน

เอสซีจี ร่วมกับ บริษัท นันทวัน จำกัด ส่งพลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์

เอสซีจี ร่วมกับ บริษัท นันทวัน จำกัด ส่งพลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง มอบนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 ได้แก่ห้องตรวจเชื้อความดันบวกแบบเคลื่อนที่ เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อขณะทำการคัดกรองและตรวจวินิจฉัย ให้แก่โรงพยาบาลบางปะกอก 8

25 ต.ค. 2564
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.