Bangpakok Hospital

ศูนย์การแพทย์

ศูนย์การแพทย์ต่างๆของเรา พร้อมให้บริการภายใต้ทีมแพทย์ ที่มีความเชี่ยวชาญ ควบคู่ไปกับเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีคุณภาพสูง ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับ เพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการ

 • ศูนย์แพทย์อายุรกรรม
 • ศูนย์แพทย์ศัลยกรรม
 • ศูนย์ศัลยกรรมยูโรวิทยา
 • ศูนย์แพทย์สูตินรีเวช
 • ศูนย์แพทย์ทันตกรรม
 • ศูนย์แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ศูนย์แพทย์รังสีวิทยา
 • ศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน
 • ศูนย์แพทย์กุมารเวช
 • ศูนย์แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
 • ศูนย์การแพทย์จักษุ
 • ศูนย์แพทย์โสต คอ นาสิก
 • ศูนย์กายภาพ
 • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
 • เนอสเซอรี่

ไม่พบข้อมูล
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.