Bangpakok Hospital

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบการปลอดบุหรี่”

16 พ.ค. 2566


โรงพยาบาลบางปะกอก8 ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบการปลอดบุหรี่”
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
โรงพยาบาลบางปะกอก8 ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบการปลอดบุหรี่” จากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในโครงการรวมพลังสถานประกอบการ ต้านบุหรี่ไฟฟ้า
 
โดยมีนายแพทย์พิธาน วงศ์ธนพรเลิศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก8 เป็นตัวแทนในการรับรางวัล
ทั้งนี้โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ สสส. มุ่งเน้นการลดอัตราการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งการป้องกันนักสูบ/นักดื่มหน้าใหม่ การลด ละ เลิกการสูบ/การดื่มของผู้สูบ/ผู้ดื่มเดิม และการดูแลสภาพแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ และจัดโครงการต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02-109-8111
ติดตามช่องทางออนไลน์อื่นๆ  ของโรงพยาบาลบางปะกอก 8
Facebook : https://www.facebook.com/Bangpakok8
Tiktok : https://www.tiktok.com/@bangpakok8hospital
Instagram : https://www.instagram.com/bangpakok8hospital
Line : https://lin.ee/cbtHx5L
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.