Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ข่าวสาร

โรงพยาบาลบางปะกอก8 รับใบประกาศผ่านการรับรองกระบวนการ คุณภาพมาตรฐาน HA

นำโดย นายแพทย์ พณะ จันทรกมล กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางปะกอก 8

14 มี.ค. 2561
อ่าน

โรคพิษสุนัขบ้า หากแสดงอาการแล้ว ตายทุกราย

นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ว่า กรมปศุสัตว์ ได้ประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้าไปแล้ว 13 จังหวัด ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่สีแดง

9 มี.ค. 2561
อ่าน

กรมควบคุมโรค คาดแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สูงขึ้น

ให้ประชาชนดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะสถานที่ที่คนอยู่รวมกันจำนวนมาก เนื่องจากอาจเสี่ยงต่อการรับเชื้อได้ง่าย

28 ก.พ. 2561
อ่าน

กรมควบคุมโรค เตือนแม้ไม่ใช่ฤดูฝน ก็ต้องระมัดระวังโรคไข้เลือดออก

กรมควบคุมโรค เตือนแม้ไม่ใช่ฤดูฝน ก็ต้องระมัดระวังโรคไข้เลือดออก โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ปริมณฑล และพื้นที่ภาคใต้

8 ก.พ. 2561
อ่าน

ห้องพักผู้ป่วยเด็ก ปรับปรุงใหม่ไฉไลกว่าเดิม

ปรับปรุงใหม่ไฉไลกว่าเดิม ห้องพักผู้ป่วยเด็ก พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ มาพร้อมการ์ตูนขวัญใจน้องๆ ห้องพักเหมือนอยู่ในเทพนิยาย

1 ก.พ. 2561
อ่าน

การทำลายแฟ้มประวัติ

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ขอแจ้งให้ทราบว่าทาง โรงพยาบาล จะทำลายแฟ้มปะระวัติผู้ป่วยที่มารับการรักษาตั้งแต่ปี 2546-2550 ที่ไม่ได้มารับการรักษาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยได้เก็บรักษาจนครบกำหนด 10 ปีแล้ว

22 ม.ค. 2561
อ่าน

เตือนผู้ปกครองให้ดูแลเด็กเล็กเสี่ยงป่วยด้วย โรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรตา

กรมควบคุมโรค เตือนผู้ปกครองให้ดูแลเด็กเล็กเสี่ยงป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรตา ด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มีโอกาสป่วยซ้ำอีก

9 ม.ค. 2561
Bangpakok 8 Hospital อ่าน

กรมควบคุมโรค พยากรณ์ 7 โรคและ 2 ภัยสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวังในปี 2561

กรมควบคุมโรค พยากรณ์ 7 โรคและ 2 ภัยสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวังในปี 2561 โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่ที่คาดว่าจะมีผู้ป่วยสูงถึง 2.2 แสนรายกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในปี 2561 มี 7 โรคที่สำคัญ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก โรคตาแดง โรคอาหารเป็นพิษ โรคไข้ฉี่หนู และโรคเมลิออยโดสิส โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ ที่คาดว่าจะมีผู้ป่วยสูงถึง 220,000 ราย

25 ธ.ค. 2560
อ่าน

สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน ร่วมกับ โรงพยาบาลบางปะกอก8 ได้ฝึกอบรมขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน ร่วมกับ โรงพยาบาลบางปะกอก8 ได้ฝึกอบรมขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน

21 ธ.ค. 2560
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.