Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพคเกจ

ตรวจสุขภาพ 299 บาท

รพ.บางปะกอก 8 ร่วมกับ สปสช. โปรแกรมตรวจสุขภาพ คัดกรองความเสี่ยง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง รวม 14 รายการ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00-17.00 น. กรุณางดน้ำ งดอาหาร 8 ชั่วโมง ก่อนตรวจ

ทำฟันด้วยประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย

สำหรับกลุ่มโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ
10 ท่านขึ้นไป บริการรถรับส่งฟรีถึงโรงงาน
ทำฟันด้วยประกันสังคมที่ โรงพยาบาลบางปะกอก8
‼️‼️ไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงิน 900 บาท
เพียงคุณมีสิทธิประกันสังคมเท่านั้น…

หนุ่มสาว ยิ้มใส

ทำฟันไม่ต้องจ่าย รับฟรีถึงโรงงาน 10 ท่านขึ้นไป

แพคเกจกายภาพบำบัด

กายภาพบำบัดเป็นวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู และจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ที่เกิดขึ้นจากสภาพและภาวะของโรค

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.