Bangpakok Hospital

Low Dose CT CHEST ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด
มะเร็งปอด ไม่สูบ ≠ ไม่เสี่ยง Low Dose CT CHEST ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะมะเร็งปอดมักไม่มีสัญญาณเตือนในระยะแรก กว่าผู้ป่วยจะมาพบแพทย์ก็เป็นระยะที่มะเร็งแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายแล้ว ทำให้รักษาได้ยากและผู้ป่วยส่วนใหญ่เสียชีวิตในที่สุด ในทางกลับกัน หากตรวจพบมะเร็งปอดได้ตั้งแต่ในระยะแรก โอกาสรักษาให้หายขาดได้จะมีสูงถึง 90%

ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด Low Dose CT Scan
  • ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้น
  • ประมวลผลภาพแบบ 3D ใช้รังสีต่ำ มีปริมาณรังสีน้อย เมื่อเทียบกับการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด (CT-Chest)
  • แสดงผล โครงสร้างของปอด ตั้งแต่เนื้อปอด
  • คัดกรอง ก้อนเนื้อขนาดเล็กที่ X-ray ตรวจไม่พบ
  • ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งปอด โรคหอบหืด ถุงลมโป่งพอง

สนใจแพกเกจ หรือ แจ้งนัดหมาย Add Line : https://lin.ee/cbtHx5L

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02-109-8111

ติดตามช่องทางออนไลน์อื่นๆของโรงพยาบาลบางปะกอก 8
Facebook : https://www.facebook.com/Bangpakok8
Tiktok : https://www.tiktok.com/@bangpakok8hospital
Instagram : https://www.instagram.com/bangpakok8hospital
LineOA : https://lin.ee/cbtHx5L


าคา 3,500 บาท
*ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาลและรวมค่าแพทย์แล้ว

จำนวน

ทำการชำระเงิน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.