Bangpakok Hospital

พร้อมแต่ง Health Check Up

 
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน สำหรับคุณผู้หญิง
"แต่งค่ะ พร้อมแต่ง...สุขภาพก็ต้องพร้อมเช่นกัน"

ทำไมเราจึงควรตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ??
โรงพยาบาลบางปะกอก 8 แนะนำ "4 เหตุผลสำคัญที่จำเป็นต้องตรวจ"
1. เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
2. เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคไปยังคนที่เรารัก
3. เพื่อเตรียมตัวการเป็นคุณแม่อย่างแข็งแรง
4. เพื่อลดความเสี่ยง...เพราะผู้หญิงที่มีโรคประจำตัวจะมีความเสี่ยงของโรคมากขึ้น หากมีการตั้งครรภ์
"ตรวจเพื่อชีวิตคู่ที่ไร้โรคและคนที่คุณรัก"

สนใจแพกเกจ หรือ แจ้งนัดหมาย Add Line : https://lin.ee/cbtHx5L

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02-109-8111
ติดตามช่องทางออนไลน์อื่นๆของโรงพยาบาลบางปะกอก 8
Facebook : https://www.facebook.com/Bangpakok8
Tiktok : https://www.tiktok.com/@bangpakok8hospital
Instagram : https://www.instagram.com/bangpakok8hospital
LineOA : https://lin.ee/cbtHx5L

ราคา 2,500 บาท
*ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาลและรวมค่าแพทย์แล้ว

จำนวน

ทำการชำระเงิน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.