Bangpakok Hospital

อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น First AIDs

21 พ.ค. 2567


โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ร่วมกับโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์จัดกิจกรรม อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น First AIDs

เพื่อให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับน้องๆโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ในรูปแบบการเรียนรู้ ทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้น้องได้เข้าใจถึงวิธีการช่วยผู้ป่วยหรือการช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลบางปะกอก 8 เป็นผู้อบรมและแนะนำ
เนื้อหาเบื้องต้นในการอบรม
(1) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หกล้ม แมลง สัตว์ กัด ต่อย
(2) การช่วยผู้ป่วยที่มีอาการ อาหารอุดตันหลอดลม
(3) การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน เบื้องต้น
--------------------
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากน้องๆเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลบางปะกอก 8 ต้องขอขอบคุณ คุณครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ทางโรงพยาบาลฯ เข้ามาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้กับน้องๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02-109-8111
ติดตามช่องทางออนไลน์อื่นๆ  ของโรงพยาบาลบางปะกอก 8
Facebook : https://www.facebook.com/Bangpakok8
Tiktok : https://www.tiktok.com/@bangpakok8hospital
Instagram : https://www.instagram.com/bangpakok8hospital
Line : https://lin.ee/cbtHx5L
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.