Bangpakok Hospital

วันไตโลก World Kidney Day 2024

14 มี.ค. 2567

 

วันไตโลก (World Kidney Day) 2024
ในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคมของทุกปี ถือเป็นวันไตโรคเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของโรคไต

วันที่ 14 มีนาคม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลบางปะกอก 8 จัดกิจกรรม วันไตโลก World Kidney Day
ภายในกิจกรรมมีให้คำแนะนำข้อมูลสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยโรคไตรวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพ..ห่างไกลจากภาวะโรคไต ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิต รวมถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหาร อย่างเช่น การรับประทานอาหารรสจัด หวานจัด เผ็ดจัด หรือเค็มจัด หากเรามีพฤติกรรมรับประทานอาหารดังกล่าวก็ก่อให้เกิดภาวะไตทำงานหนัก และเสี่ยงเป็นโรคไตได้

 

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ส่งเสริมให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคภัย การรับประทานอาหารโดยการจัดโภชนาการอย่างเหมาะสมในแต่ละวัน จะส่งผลทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เหมาะสม จะส่งผลให้ไตไม่ทำงานหนัก ส่งผลทำให้ไม่เสี่ยงทำให้เกิดโรคไต และการตรวจสุขภาพประจำปีคัดกรองภาวะความเสี่ยงโรคไตในระยะเริ่มแรกจะให้รู้ถึงภาวะหรือความเสี่ยง


โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ขอขอบคุณที่เชื่อใจให้เรารับฟังปัญหาของคุณ เชื่อมั่นที่ให้เราดูแลสุขภาพของคุณ
โรงพยาบาลบางปะกอก 8 “Heart of Care ดูแลด้วยหัวใจ"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02-109-8111

ติดตามช่องทางออนไลน์อื่นๆของโรงพยาบาลบางปะกอก 8
Facebook : https://www.facebook.com/Bangpakok8
Tiktok : https://www.tiktok.com/@bangpakok8hospital
Instagram : https://www.instagram.com/bangpakok8hospital
LineOA : https://lin.ee/cbtHx5L
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.