Bangpakok Hospital

โรงพยาบาลบางปะกอก 8

27 ก.พ. 2567


โรงพยาบาลบางปะกอก 8 "ส่งต่อสุขภาพดีให้กับพระภิกษุสงฆ์"
บริการตรวจสุขภาพ ด้วยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลบางปะกอก 8 "ส่งต่อสุขภาพดีให้กับพระภิกษุสงฆ์" ตรวจสุขภาพด้วยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) พร้อมตรวจวัดความดันโลหิต (BP) ที่หมู่บ้านราชธานีอโศก อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีตัวแทนนำโดย ทนพญ.พินิจพร เลิศกิติยศ ผู้อำนวยการสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ และคุณสุรัตน์ ปะเถตัง ผจก.หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้คำแนะนำการตรวจและดูแลพระภิกษุสงฆ์ ในครั้งนี้

ทั้งนี้โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ดูแลสุขภาพของทุกๆท่านเพื่อเป็นกุศลส่งต่อเนื่องในวันมาฆบูชา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับสุขภาพที่ดีต่อไป

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ขอขอบคุณที่เชื่อใจให้เรารับฟังปัญหาของคุณ เชื่อมั่นที่ให้เราดูแลสุขภาพของคุณ
โรงพยาบาลบางปะกอก 8 “Heart of Care ดูแลด้วยหัวใจ"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02-109-8111

ติดตามช่องทางออนไลน์อื่นๆของโรงพยาบาลบางปะกอก 8
Facebook : https://www.facebook.com/Bangpakok8
Tiktok : https://www.tiktok.com/@bangpakok8hospital
Instagram : https://www.instagram.com/bangpakok8hospital
LineOA : https://lin.ee/cbtHx5L
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.