Bangpakok Hospital

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ SSO 515

9 ต.ค. 2566


โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ได้เข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ SSO 515

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ได้เข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ SSO 515 การให้บริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมและจัดบูธนิทรรศการ SSO 515 ในโครงการ “การผ่าตัดเต้านม”
ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน

โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน , ปลัดกระทรวงแรงงาน และนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง

ในนิทรรศการโครงการ SSO 515 รพ.บางปะกอก 8 ได้จัดให้ความรู้เรื่อง การคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองและมีกิจกรรมแจกของที่ระลึกจาก รพ.

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ขอขอบคุณที่เชื่อใจให้เรารับฟังปัญหาของคุณ เชื่อมั่นที่ให้เราดูแลสุขภาพของคุณ
โรงพยาบาลบางปะกอก 8 จะดูแลคุณด้วยความใส่ใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02-109-8111

ติดตามช่องทางออนไลน์อื่นๆของโรงพยาบาลบางปะกอก 8
Facebook : https://www.facebook.com/Bangpakok8
Tiktok : https://www.tiktok.com/@bangpakok8hospital
Instagram : https://www.instagram.com/bangpakok8hospital
LineOA : https://lin.ee/cbtHx5L

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.