Bangpakok Hospital

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ได้จัดซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่

28 ก.ย. 2566


โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ได้จัดซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่
เมื่อวันที่ 28 โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ได้จัดซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ เพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่และบุคคลากร
ของทางโรงพยาบาลบางปะกอก 8 สามารถให้บริการด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยอย่างรอบด้าน จึงจัดทำการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่นี้ขึ้น
อุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิด แต่หากเมื่อเกิดขึ้นแล้วควรที่จะมีมาตรการการรับมือในการดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัยและทันท่วงทีมากที่สุด

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 รับฟัง ดูแล ด้วยความใส่ใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02-109-8111
ติดตามช่องทางออนไลน์อื่นๆของโรงพยาบาลบางปะกอก 8
Facebook : https://www.facebook.com/Bangpakok8
Tiktok : https://www.tiktok.com/@bangpakok8hospital
Instagram : https://www.instagram.com/bangpakok8hospital
LineOA : https://lin.ee/cbtHx5L

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.