Bangpakok Hospital

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 จัดกิจกรรม “ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟประจำปี 2565”

24 พ.ย. 2565


โรงพยาบาลบางปะกอก 8 จัดกิจกรรม “ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟประจำปี 2565”

เพื่อเสริมสร้างมาตรการด้านความปลอดภัยในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์เสมือนจริงในการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเหตุการณ์อัคคีภัย

โดยการอบรมรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดี จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยราษฎร์บูรณะ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ขอขอบคุณสถานีดับเพลิงและกู้ภัยราษฎร์บูรณะ และทีมอาสามูลนิธิปอเต็กตึ้ง, อาสามูลนิธิร่วมกตัญญู , อาสามูลนิธิสบามร่วมใจ, สมาคมกู้ภัยอัมรินทร์ใต้ ตอบโต้ภัยพิบัติ, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นอย่างสูง สำหรับการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรม “ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟประจำปี 2565” ในครั้งนี้

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 รับฟัง ดูแล ด้วยความใส่ใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02-109-8111
ติดตามช่องทางออนไลน์อื่นๆ  ของโรงพยาบาลบางปะกอก 8
Facebook : https://www.facebook.com/Bangpakok8
Tiktok : https://www.tiktok.com/@bangpakok8hospital
Instagram : https://www.instagram.com/bangpakok8hospital
Line : https://lin.ee/cbtHx5L
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.