Bangpakok Hospital

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Serve Responsibly)” รุ่นที่ 10

6 ก.ย. 2565    เมื่อวันที่ 31 ส.ค.65 โรงแรมอมารี หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Serve Responsibly)” รุ่นที่ 10 ให้แก่ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จัดการบาร์ พนักงานเสิร์ฟ บาร์เทนเดอร์ ผู้ประกอบการร้านค้าและโรงแรมในเขตพื้นที่หัวหินกว่า 50 คน โดยความร่วมมือจาก มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสังคม โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

   โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักวิชาการจาก 3 สาขาอาชีพมาร่วมให้ความรู้พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าอบรมได้แก่ นางชูศรี ประเสริฐสิน ผู้ช่วย ผอ.สำนักงานกฎหมาย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มาให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย, นพ.พิธาน วงศ์ธนพรเลิศ General Practitioner โรงพยาบาลบางปะกอก 8 มาให้ความรู้ด้านการแพทย์ และ พ.ต.อ.เขมรินทร์ พิสมัย ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากตำรวจให้กับผู้เข้าอบรมเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้


   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
   โทร 02-109-8111
   ติดตามช่องทางออนไลน์อื่นๆ  ของโรงพยาบาลบางปะกอก 8
   Facebook : https://www.facebook.com/Bangpakok8
   Tiktok : https://www.tiktok.com/@bangpakok8hospital
   Instagram : https://www.instagram.com/bangpakok8hospital
   Line : https://lin.ee/cbtHx5L

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.