Bangpakok Hospital

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "โครงการ จป.ร่วมใจปลูกความดี ขยายพื้นที่สีเขียว"

6 ก.ค. 2565

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ได้ร่วมกิจกรรม "โครงการ จป.ร่วมใจปลูกความดี ขยายพื้นที่สีเขียว"
เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 65 ที่ผ่านมา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.