Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

พญ. สุกัลยา ปริยะบำรุงชาติ
ความเชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

โรงพยาบาล:
Bangpakok 8 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ความเชี่ยวชาญ:
Emergency medicine
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:

การศึกษาและวุฒิ

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ สถาบันมหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ลำปาง

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.