Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

พญ. พัชราภรณ์ เชื้อชาติ
ความเชี่ยวชาญ: วิสัญญีวิทยา

โรงพยาบาล:
Bangpakok 8 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ความเชี่ยวชาญ:
วิสัญญี
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:
ไทย, อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตรสาขา วิสัญญีวิทยา

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.