Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

พญ. อังศุมารินทร์ ชัยพันธ์
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคเลือด

โรงพยาบาล:
Bangpakok 8 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
อายุรกรรม
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:
ไทย, อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

ปริญญาบัตร : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • วุฒิบัตรสาขา โลหิตวิทยา

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.