Bangpakok Hospital

บทความ

อาหารฟื้นฟูร่างกาย สำหรับผู้ป่วย Long covid

ลองโควิด คือ ภาวะของคนที่หายจากโควิดแล้ว แต่ยังต้องเผชิญกับอาการที่หลงเหลืออยู่ วิธีการแก้สามารถทำได้โดยการปรับอาหาร ทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ปรุงสุก สะอาด เน้นอาหารย่อยง่าย

1 มิ.ย. 2565
อ่าน

4 ข้อดี บอกลาบุหรี่ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

วันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day
31 พฤษภาคม 2565 "บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม"

31 พ.ค. 2565
อ่าน

โรคฝีดาษลิง monkeypox ติดจากสัตว์สู่คนได้

โรคฝีดาษลิง monkeypox ติดจากสัตว์สู่คนได้ โดยเลือด สารคัดหลั่ง ตุ่มหนองของสัตว์
พบมากในแถบแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตก พบผู้ป่วยในประเทศนอกเขตแอฟริกา เช่น สหรัฐอเมริกา อิสลาเอล สิงคโปร์ และสหราชอาณาจัก

24 พ.ค. 2565
อ่าน

13 พฤษภาคม 2565 วันพืชมงคล

วันพืชมงคล หมายถึง วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาแต่โบราณ

13 พ.ค. 2565
อ่าน

ข้อเข่า...The Series EP.3 รักษาอาการข้อเข่าเสื่อม

การักษาโรคข้อเข่าเสื่อมมีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็น รักษาแบบไม่ต้องผ่าตัด และการรักษาแบบผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โดยขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์วินิจฉัยระดับความรุนแรงอาการของโรคข้อเข่าเสื่อม เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละรายจะมีข้อจำกัดและความรุนแรงที่ต่างกัน

5 พ.ค. 2565
อ่าน

ข้อเข่า...The Series EP.2 อาการข้อเข่าเสื่อม

เจ็บแบบไหนเป็นสัญญาณเตือน...ข้อเข่าเสื่อม
ภัยเงียบโรคข้อเข่าเสื่อมที่แอบแฝงอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคน

4 พ.ค. 2565
อ่าน

ข้อเข่า...เดอะซีรี่ย์ EP1. สาเหตุที่เกิดอาการข้อเข่าเสื่อม

“สาเหตุข้อเข่าเสื่อม” เกิดจากการเสื่อมสภาพของผิวข้อตามกาลเวลา เกิดจากกระดูกอ่อนผิวข้อถูกทำลาย จากการเปลี่ยนแปลงภายในข้อและร่างกายที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้

3 พ.ค. 2565
อ่าน

การเลือกเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ให้ปลอดภัย

การรักษาความสะอาด ล้างมือบ่อยๆ มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโควิด – 19 คนส่วนใหญ่จึงเลือกพกเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ ทำความสะอาดมือแบบไม่ต้องล้างน้ำออก

2 พ.ค. 2565
อ่าน

Long COVID (ลองโควิด)

ลองโควิด คืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นใหม่หรือต่อเนื่องจากการติดเชื้อโควิด-19 อาจมีอาการต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน

1 พ.ค. 2565
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.