Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

บทความ

ข้อเข่า...The Series EP.3 รักษาอาการข้อเข่าเสื่อม

การักษาโรคข้อเข่าเสื่อมมีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็น รักษาแบบไม่ต้องผ่าตัด และการรักษาแบบผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โดยขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์วินิจฉัยระดับความรุนแรงอาการของโรคข้อเข่าเสื่อม เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละรายจะมีข้อจำกัดและความรุนแรงที่ต่างกัน

5 พ.ค. 2565
อ่าน

ข้อเข่า...The Series EP.2 อาการข้อเข่าเสื่อม

เจ็บแบบไหนเป็นสัญญาณเตือน...ข้อเข่าเสื่อม
ภัยเงียบโรคข้อเข่าเสื่อมที่แอบแฝงอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคน

4 พ.ค. 2565
อ่าน

ข้อเข่า...เดอะซีรี่ย์ EP1. สาเหตุที่เกิดอาการข้อเข่าเสื่อม

“สาเหตุข้อเข่าเสื่อม” เกิดจากการเสื่อมสภาพของผิวข้อตามกาลเวลา เกิดจากกระดูกอ่อนผิวข้อถูกทำลาย จากการเปลี่ยนแปลงภายในข้อและร่างกายที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้

3 พ.ค. 2565
อ่าน

การเลือกเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ให้ปลอดภัย

การรักษาความสะอาด ล้างมือบ่อยๆ มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโควิด – 19 คนส่วนใหญ่จึงเลือกพกเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ ทำความสะอาดมือแบบไม่ต้องล้างน้ำออก

2 พ.ค. 2565
อ่าน

Long COVID (ลองโควิด)

ลองโควิด คืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นใหม่หรือต่อเนื่องจากการติดเชื้อโควิด-19 อาจมีอาการต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน

1 พ.ค. 2565
อ่าน

คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโควิด-19

ในการทำ Home Isolation กรณีที่ไม่มีห้องแยกให้กักตัวในบ้าน แต่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัวอย่างไรให้ปลอดภัย ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ โควิด-19

29 เม.ย. 2565
อ่าน

ไข้มาลาเรีย

"ไข้มาลาเรีย" เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อพลาสโมเดียม โดยมียุงก้นปล่อง ซึ่งมักอาศัยอยู่ตามป่าเขาเป็นพาหะนำโรค

25 เม.ย. 2565
อ่าน

การทำ Home Isolation สำหรับเด็กที่ติดโควิด19

การติดเชื้อโควิด-19 ในเด็กส่วนใหญ่กว่า 90% จะมีอาการไม่รุนแรง แต่มีกลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คือ เด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี และเด็กที่มีโรคประจำตัวที่รุนแรง เช่น โรคหัวใจ โรคปอด ไตวายเรื้อรัง หรือภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ

20 เม.ย. 2565
อ่าน

วันผู้สูงอายุ

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ แน่นอนว่าแต่ละครอบครัวจะต้องมีการพบปะสังสรรค์ รับประทานอาหารร่วมกัน แต่สำหรับผู้สูงอายุนั้น เรื่องการรับประทานอาหารต่างๆจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

13 เม.ย. 2565
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.