Bangpakok Hospital

อันตรายของกัญชากับสมองเด็ก

5 ก.ค. 2565อันตรายของกัญชากับสมองเด็ก

การใช้กัญชา มีประโยชน์เพื่อการรักษาทางการแพทย์และการรักษาทางเลือก
ไม่สนับสนุนให้ใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

ผู้ปกครองและเด็กควรหลีกเลี่ยงการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา เช่น ขนม อาหาร
เพื่อป้องกันการแพ้สารพิษในกัญชาแบบเฉียบพลัน
ห้ามใช้ในเด็กและวัยรุ่นช่วงอายุน้อยกว่า 20 ปี! ยกเว้น! การใช้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02-109-8111
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.