Bangpakok Hospital

“กรดไหลย้อน” ไม่อยากเสี่ยง โปรดเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้

7 ก.ค. 2565“กรดไหลย้อน” ไม่อยากเสี่ยงโปรดเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้
1.ทานอาหารรสจัด เปรี้ยวจัด เผ็ดจัด
2.ทานอาหารแล้วนอนทันที
3.มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน ไม่ออกกำลังกาย
4.ดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่

โรคกรดไหลย้อนหากปล่อยไว้ไม่ทำการรักษา จนกลายเป็นภาวะเรื้อรัง จะส่งผลให้เกิดแผลและรุนแรงจนหลอดอาหารตีบ และอาจร้ายแรงจนทำให้เกิดความเสี่ยงเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02-109-8111
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.