Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ฝนตก..ระวังเสี่ยงเป็นโรคตาแดง

9 มิ.ย. 2565


ฝนตก..ระวังเสี่ยงเป็นโรคตาแดง
ตาแดง เป็นการอักเสบของเยื่อบุตาขาวที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส โรคนี้ติดต่อกันง่าย เนื่องจากเชื้อไวรัสจะอยู่ในสิ่งสกปรก น้ำตา ขี้ตาของผู้ที่เป็นตาแดง

โรคตาแดง ที่เกิดจากเชื้อไวรัสจะไม่มียารักษาโดยเฉพาะ ใช้การรักษาตามอาการ คือ ใช้ยาหยอดตาเพื่อลดอาการระคายเคือง แต่หากหยอดยาปฏิชีวนะแล้วมีตาแดงมากขึ้นหรือหนังตาบวมแดงให้หยุดยา และนำยามาปรึกษาแพทย์โดยด่วน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.