Bangpakok Hospital

4 ข้อดี บอกลาบุหรี่ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

31 พ.ค. 2565


"วันงดสูบบุหรี่โลก"
4 ข้อดี บอกลาบุหรี่ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
1.เลิกบุหรี่ทำให้ชีวิตมีพลังมากขึ้น การสูบบุหรี่นั้นจะทำให้ร่างกายอ่อนแอลง เพราะบุหรี่จะเข้าไปทำลายภูมิต้านทานในร่างกายลดลงทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย และสามารถเจ็บป่วยได้ง่าย
2.เลิกบุหรี่ทำให้ภาพลักษณ์ดูดีขึ้น เพราะการสูบบุหรี่ทำลายภาพลักษณ์หรือบุคลิกภาพดีๆ ทั้งกลิ่นตัวที่เหม็น กลิ่นปากที่แรง หน้าตายังหมองคล้ำไม่สดใส ทำให้ดูแก่ก่อนวัย
3.เลิกบุหรี่ทำให้การเงินดีขึ้น เพราะการสูบบุหรี่นั้น มีค่าใช้จ่ายในการซื้อ และการต้องใช้เงินรักษาตัวเองจากการเจ็บป่วยค่อนข้างมาก
4.เลิกบุหรี่เลิกทำร้ายคนใกล้ตัว ควันบุหรี่สามารถแพร่กระจาย ทำร้ายคนรอบตัวด้วยการสูดดมเข้าไปในร่างกาย แล้วส่งผลกระทบเหมือนได้สูบพร้อมกับคุณ และยังทำลายสิ่งแวดล้อมโดยรอบอีกด้วย
เพียงเพราะการเลิกบุหรี่นอกจากทำให้สุขภาพร่างกายดีแล้ว สังคม สิ่งแวดล้อม และคนรอบข้างก็จะดีตามไปด้วย
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.