Bangpakok Hospital

โควิด-19 กับผู้สูงวัย

8 มิ.ย. 2565


โควิด-19 กับผู้สูงวัยอยู่อย่างไรไม่ให้เครียด

“ผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุ” เป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่าย เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันต่ำ และมีโรคประจำตัว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ นอกจากการดูแลทางด้านร่างกายแล้ว ทางด้านจิตใจก็สำคัญไม่แพ้กัน ณ ช่วงเวลานี้ผู้สูงอายุอาจจะเกิดความวิตกกังวลเกิดความกลัว หรือเกิดความเครียดได้

เคล็ดลับดูแลใจ ผู้สูงวัยไม่ให้เครียด

1ดูแลไม่ให้ผู้สูงวัย รับข่าวสารที่มากเกินไป ถ้าเริ่มวิตกกังวล เครียด ให้หยุดรับข่าว

2.หากิจกรรมที่ผู้สูงวัยชอบ ทำแล้วเพลิดเพลินทำจิตใจให้สงบ สบาย ผ่อนคลาย

3.ชวนผู้สูงวัยดูแลร่างกายให้แข็งแรง พากันออกกำลังกาย นอนหลับพักผ่อนให้ เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา

4.เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ เพื่อให้ผู้สูงวัยระบายความรู้สึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

5.ถ้าเริ่มมีปัญหาสุขภาพจิตที่จัดการด้วยตนเองไม่ไหว เช่น วิตกกังวล กลัว หรือเครียดต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆ หมกมุ่นแต่เรื่องโรคระบาดสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323

Cr.กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.