Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

วันวัณโรคโลก World Tuberculosis Day

24 มี.ค. 2565

      วันวัณโรคโลก World Tuberculosis Day
เช็คอาการ วัณโรค VS โควิด
วัณโรค และ โควิด ทั้งสองโรคมีอาการที่คล้ายคลึงกันจนอาจจะทำให้ผู้ป่วยสับสน
  • วัณโรค จะมีอาการ ไข้ , ไอเรื้องรังเกิน 2 สัปดาห์ , มีเสมหะปนเลือด , เจ็บหน้าอก , เหงื่อออกผิดปกติตอนกลางคืนและน้ำหนักลด
  • โควิด 19 จะมีอาการ ไข้ , ไอแห้ง , เจ็บคอ, หายใจหอบ เหนื่อย , จมูกไม่ได้กลิ่น และลิ้นไม่รับรส
การวินิจฉัย วัณโรค จะมีการตรวจเสมหะ ส่งสิ่งตรวจอื่นๆ ขึ้นกับตำแหน่งของอวัยวะที่มีรอยโรค
โควิด 19 จะนำสารคัดหลั่งหลังโพรงจมูก หรือคอหอยหลังช่องปากไปตรวจ
วัณโรคสามารถรักษาให้หายได้ หากรู้เร็วและปฏิบัติตามคำแนะนำที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.