Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ไข้มาลาเรีย

25 เม.ย. 2565


"ไข้มาลาเรีย" เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อพลาสโมเดียม โดยมียุงก้นปล่อง ซึ่งมักอาศัยอยู่ตามป่าเขาเป็นพาหะนำโรค
 
อาการของโรคไข้มาลาเรีย
แรกเริ่ม หนาวสั่น ตัวเย็น
1-2 ชั่วโมงถัดมา มีไข้สูง ตัวร้อนจัด
1-4 ชั่วโมงต่อมา เหงื่อออกมากแล้วไข้ลดลง
หากไม่ได้รับการรักษา อาการจะกลับไปเริ่มใหม่เป็นวงจรเรื่อยๆ ถ้าอาการรุนแรง อาจติดเชื้อในสมอง ทำให้ซึม ชัก น้ำตาลในเลือดต่ำ ไตวาย น้ำท่วมปอด มีโอกาสเสียชีวิตสูง
 
หากมีอาการเหล่านี้ ร่วมกับประวัติเดินทางเข้าป่า !!
ควรรีบพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อมาลาเรีย

การป้องกันให้ปลอดภัยจากไข้มาลาเรีย
เนื่องจากไม่มีวัคซีนและไม่มียากินเพื่อป้องกันการเกิดโรค ดังนั้นหากต้องเข้าป่าหรือไปในพื้นที่เสี่ยงควรป้องกันตนเองดังนี้
1.สวมใส่เสื้อผ้าปกคลุมแขนขาให้มิดชิด
2.ใช้ยาทากันยุงหรือจุดยากันยุง
3.ใช้มุ้งชุบน้ำยาคลุมเปลเวลาต้องไปค้างคืนในไร่นาป่าเขา
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.