Bangpakok Hospital

ระวัง "ไข้เลือดออก"

1 ม.ค. 2567

ต้องคอยระวัง "ไข้เลือดออก" โรคไข้เลือดออก...ป้องกันได้ "ไม่ต้องรอให้เป็นก่อน"
ฝนตกน้อยลงแต่พาหะนำโรคยังอยู่ ยุงลายคือสาเหตุหลักของ #โรคไข้เลือดออก สามารถพบได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
สาเหตุหลักของไข้เลือดออก มาจาก "ยุงลาย" เป็นพาหะนำเชื้อโรค

ไข้เลือดออก สามารถป้องกันก่อนเกิดโรคได้ด้วยวิธีดังนี้
1.เก็บบ้าน ให้โปร่งมีแสงสว่าง
2.เก็บขยะภายในบ้านและรอบๆบ้าน เพราะอาจเป็นแหล่งที่ยุงวางไข่
3.เก็บน้ำ ปิดแหล่งเก็บน้ำ เพื่อป้องกันการเข้ามาวางไข่ของยุง

หากมีอาการที่คาดว่าจะเป็นอาการของไข้เลือดออก ควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยทันที
โดยเฉพาะผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่มีโรคประจำตัวดังกล่าวเพราะยิ่งตรวจพบเร็วโอกาสที่จะรักษาหายก็มีเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

แนะนำวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน และลดความรุนแรงของโรค
ประสิทธิภาพของวัคซีน
- ป้องกันไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ 80.2%
- ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล และลดความรุนแรงของโรค 90.4%
- สามารถรับวัคซีนได้ทั้งผู้ที่เคยเป็นแล้ว และยังไม่เคยเป็นโรคไข้เลือดออก
- สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 4 - 60 ปี
- ฉีด 2 เข็มห่างกัน 3 เดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02-109-8111

ติดตามช่องทางออนไลน์อื่นๆของโรงพยาบาลบางปะกอก 8
Facebook : https://www.facebook.com/Bangpakok8
Tiktok : https://www.tiktok.com/@bangpakok8hospital
Instagram : https://www.instagram.com/bangpakok8hospital
LineOA : https://lin.ee/cbtHx5L
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.