Bangpakok Hospital

ไข้หวัดใหญ่ ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

8 พ.ค. 2566ไข้หวัดใหญ่ ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ไม่ว่า...เด็กหรือผู้ใหญ่ ก็อันตรายได้ !

รู้จักไข้หวัดใหญ่...ไข้หวัดใหญ่ หรือ Influenza โรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจอย่างเฉียบพลัน
สามารถติดต่อได้ง่ายได้กับทุกเพศทุกวัย 
โดยแพร่จากการ ไอ จาม หรือมีน้ำมูก

สังเกตอาการ
- มีอาการป่วย 1-2 วัน ไข้ขึ้นสูง 39-40 องศา และอ่อนเพลียฉับพลัน
- ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก
- ปวดศรีษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสียร่วมด้วย

การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

 • ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี
 • เมื่อมีอาการป่วย ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
 • ใช้ผ้าหรือกระดาษปิดปากและจมูกเมื่อไอ หรือ จาม
 • ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ
 • หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยและสถานที่แออัด

ประโยชน์การฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปี

 • ลดอัตราการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
 • ลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง
 • ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา
 • ลดการขาดงานหรือขาดเรียน
 • ลดอัตราการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02-109-8111
ติดตามช่องทางออนไลน์อื่นๆ  ของโรงพยาบาลบางปะกอก 8
Facebook : https://www.facebook.com/Bangpakok8
Tiktok : https://www.tiktok.com/@bangpakok8hospital
Instagram : https://www.instagram.com/bangpakok8hospital
Line : https://lin.ee/cbtHx5L
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.