Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

พญ. อังศุมารินทร์ ชัยพันธ์
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคเลือด

โรงพยาบาล:
Bangpakok 8 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
อายุรกรรม
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:
ไทย, อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

ปริญญาบัตร : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • วุฒิบัตรสาขา โลหิตวิทยา

ตารางเวลาของแพทย์

วัน
เวลา
โรงพยาบาล
อังคาร, พุธ, ศุกร์
08.00-17.00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอก 8
เสาร์
08.00-17.00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอก 8
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.