Bangpakok Hospital

วัคซีนลูกรักโปรแกรมวัคซีนลูกรัก สำหรับเด็กแรกเกิด - 1 ปี

เดือนที่ 2 วัคชีนรวม 6 โรค คอตีบ, ไอกรน. บาดทะยัก. โปลิโอ. เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ, ไวรัสตับอักเสบบี

เดือนที่ 4 วัคซีนรวม 5 โรค คอตีบ, ไอกรน. บาดทะยัก, โปสิโอ. เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ

เดือนที่ 6 วัคซีนรวม 6 โรค คอตีบ, ไอกรน. บาดทะยัก, โปสิโอ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ, ไวรัสตับอักเสบบี

เดือนที่ 9 วัคซีน ไข้สมอองอักเสบเจอี

เดือนที่ 12 วัคซีน หัดเยอรมัน, คางทูม

*ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

ㆍ กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.02-109-8111 ต่อ 2117, 2118
แผนกผู้ป่วยนอก (OPD2)
ด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลบางปะกอก 8

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02-109-8111
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.