Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน ร่วมกับ โรงพยาบาลบางปะกอก8 ได้ฝึกอบรมขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

21 ธ.ค. 2560

สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน ร่วมกับ โรงพยาบาลบางปะกอก8 ได้ฝึกอบรมขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน

 

พันตำรวจเอก ลือศักดิ์ ดำเนินสวัสดิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดฝึกอบรมขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน เพื่อให้สามารถปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับผู้ประสบภัยเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที ปลอดภัย และถูกต้อง ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียนในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๑.๓๐ น.

 

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 โดย พ.ต.อ.สวัสดิ์ จำปาศรี รองผอ.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ได้นำทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และความสามารถในเรื่อง วิธีปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) เข้าไปจัดฝึกอบรมขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียนทุกท่านที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองผ่านการฝึกอบรมด้วย

 

 

 

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.