Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โรงพยาบาลบางปะกอก8 เตรียมความพร้อม ซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ Code Mass

13 ก.ค. 2561

นายแพทย์พณะ จันทรกมล กรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก 8 ร่วมเป็นประธาน 
ในการซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ Code Mass โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล พันธมิตรเข้าร่วมซ้อม
แผนรองรับอุบัติภัยหมู่ในครั้งนี้อย่างเข้มแข็ง พร้อมเสมอสำหรับทุกสถานการณ์ และทุกเหตุการณ์


 
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.