Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 คว้ารางวัล e-Claim Awards 2017 จากบริษัทกลางคุ้มครองประสบภัยจากรถ จำกัด

24 พ.ค. 2561

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 คว้ารางวัล e-Claim Awards 2017 จากบริษัทกลางคุ้มครองประสบภัยจากรถ จำกัด
นายแพทย์พณะ จันทรกมล กรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก 8 เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล e-Claim Awards 2017
"ประเภทสถานพยาบาลที่มีการบันทึกข้อมูลอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าสี่พันข้อมูลดีเด่น อันดับที่ 1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร" ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์นพดล สันติภากรณ์ กรรมการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้อง Portal balloon อิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 23 พฤษภาคม 2561


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.