Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีสงกรานต์

10 เม.ย. 2561

พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร สืบสานประเพณีสงกรานต์
วันที่ 9 เมษายน 2561 โรงพยาบาลบางปะกอก8 ได้จัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีบรรยากาศอันอบอุ่น และมีความสุข โดยมี แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก) และนายแพทย์พณะ จันทรกมล
(รองกรรมการผู้อำนวยการ รพ.ในเครือบางปะกอก) เป็นประธานในงาน โดยผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล
และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางปะกอก8 ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทยด้วย

 
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.