Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โรงพยาบาลบางปะกอก8 เปิดอบรม “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นฐาน” (Basic life support)

27 มี.ค. 2561


โรงพยาบาลบางปะกอก8 โดย นายแพทย์ พณะ จันทรกมล กรรมการผู้อำนวยการ ได้เล่งเห็นถึงความสำคัญ
การปฐมการพยาบาลเบื้องต้น และการยก เคลื่อนย้ายผู้ป่วย จึงได้เปิดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นฐาน” (Basic life support)

การปฐมการพยาบาลเบื้องต้น และการยก เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ประจำปี 2561

ให้กับผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้ง 4 รุ่น ได้จบไปอย่างเรียบร้อยได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม

เต็มทุกรุ่น ผู้เข้าอบรมต่างให้ความสนใจกันอย่างมากมาย ได้รับความรู้ เพิ่มทักษะ และมีความมั่นใจในการช่วยเหลือผู้ป่วย
อย่างถูกต้องและถูกวิธีมากขึ้น ตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนถึงรุ่นที่ 4 จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 254 คน คะแนน Pre-test 65.90%และ Post-tst 83.60%

ขอนำภาพแห่งความประทับใจที่ ร่วมมือร่วมใจมาให้ชมGo to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.