Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โรคพิษสุนัขบ้า หากแสดงอาการแล้ว ตายทุกราย

9 มี.ค. 2561

 

นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ว่า กรมปศุสัตว์ ได้ประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้าไปแล้ว 13 จังหวัด ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่สีแดง เพราะอยู่ในขั้นน่าเป็นห่วง คือ จ.สุรินทร์ ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา น่าน บุรีรัมย์ อุบลราชธานี เชียงราย ร้อยเอ็ด สงขลา ระยอง ตาก และศรีสะเกษ ส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ที่ได้รับเชื้อดังกล่าวเสียชีวิตแล้ว 3 คน นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังโรคระบาดพิษสุนัขบ้าในอีก 42 จังหวัด ซึ่งจัดให้อยู่ในพื้นที่สีเหลือง ขณะที่ในปีนี้กรมฯตั้งเป้าที่จะประกาศให้ 20 จังหวัด เป็นพื้นที่ปลอดโรคระบาดพิษสุนัขบ้า

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ปัญหาที่ทำให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า คือ เจ้าของไม่นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกัน ปล่อยสัตว์เลี้ยงไปนอกบ้านเสี่ยงถูกกัดจากสัตว์ที่มีเชื้อ ที่สำคัญขาดความตระหนักถึงการป้องกันการติดเชื้อ จึงขอความร่วมมือเจ้าของรีบนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันให้เร็วที่สุด ขณะนี้จังหวัดที่พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ได้ตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว จึงขอความร่วมมือประชาชน ไม่ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่เข้าไปดำเนินการตามกฏหมาย 

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.