Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

พญ. เบญญา เรืองโรจฯ์วิชัย
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

โรงพยาบาล:
Bangpakok 8 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:
ไทย, อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.