Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

นพ. เชาวน์ดิชพงศ์ พงศ์นฤชิต
ความเชี่ยวชาญ: General Practitioner

โรงพยาบาล:
Bangpakok 8 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ความเชี่ยวชาญ:
เวชปฎิบัติทั่วไป
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:
ไทย,อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.