Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

ทพ. จรัญ บุษกรเรืองรัตน์
ความเชี่ยวชาญ: Dentist

โรงพยาบาล:
Bangpakok 8 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ทันตกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
Dentist
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:

การศึกษาและวุฒิ

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.