Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ยิ้มนี้จะสดใสกว่าเดิม ด้วยทันตกรรมสวยงามปิดช่องว่าง

5 มี.ค. 2561ฟันห่าง  เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งทำให้รอยยิ้มของคุณไม่สดใส ไม่มั่นใจไม่เต็มร้อย  

ปัจจุบันการรักษามีการพัฒนาไปมากมีทางเลือกหลากหลาย เช่น การใช้วัสดุสีเหมือนฟันปรับแต่งปิดช่องห่างของฟัน  วิธีจัดฟัน หรือการใส่ฟัน
โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาถึงสาเหตุของฟันห่าง และวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละท่าน เพื่อการแก้ไขรอยยิ้มของคุณให้ตรงจุด เพื่อยิ้มที่สวยสดใสกว่าที่เคย

วันนี้ ทพญ.อรจิรา ชัยเลิศ ทันตแพทย์เฉพาะทาง (ทันตกรรมบูรณะ)

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 จะมาให้ความรู้

 สาเหตุที่ทำให้เกิดช่องฟันห่างอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น

  1. ขนาดของซี่ฟันเล็กเกินไป ไม่สัมพันธ์กับขนาดของขากรรไกร
  2. ความผิดปกติของกระดูกหรือเหงือกที่ยึดติดฟัน
  3. ฟันหายไปบางซี่หรือมีฟันเกิน แทรกอยู่ระหว่างฟันที่ห่างทำให้เกิดช่องว่าง
  4. ความผิดปกติของการกลืน ทำให้ลิ้นดันฟันให้ห่างออกจากกัน                                                                  
การแก้ไขฟันห่างทำได้หลายวิธี
วิธีหลักๆ 2 แบบ
  1. การจัดฟัน
  2. การบูรณะฟัน (หรือทั้งสองวิธีร่วมกัน)

การจัดฟัน เหมาะสมและได้ประโยชน์กับผู้ที่มีฟันห่างหลายตำแหน่งหรือผู้ที่ต้องการแก้ไขการเรียงตัวของแนวฟันไปพร้อมกัน

ข้อดี   สามารถแก้ไขปัญหาหลายข้อไปพร้อมกันปรับแนวการเรียงตัวฟันได้

ข้อเสีย ใช้เวลานาน ค่าใช้จ่ายสูง จึงเหมาะกับคนไข้ที่มีปัญหาช่องปากซับซ้อน

การบูรณะฟัน เป็นการนำวัสดุอุดฟันเติมในช่องว่าง และปรับแต่งเป็นรูปร่างฟัน และด้วยเทคนิคของทันตแพทย์เฉพาะทาง (ทันตกรรมบูรณะ)
แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลบางปะกอก8 และการพัฒนาของของวัสดุอุดฟันสมัยใหม่ที่สามารถทดแทน ปรับแต่งให้กลมกลืนกับฟันข้างเคียงได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ข้อดี   สามารถทำได้รวดเร็ว ค่าใช้จ่ายน้อย สวยงาม ลักษณะและรูปร่างเหมือนฟันจริง

ข้อเสีย ตัววัสดุที่บูรณะเข้าไป หากเป็นวัสดุอุดนานไปอาจเปลี่ยนสีได้

 

เรามาดูตัวอย่างกันติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลบางปะกอก 8
โทร 0-2109-8111 ต่อ 2402 แผนกทันตกรรม


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.