Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

วัคซีนเด็ก วัคซีนผู้ใหญ่ ควรฉีดวัคซีนอะไรเพื่อป้องกันโรคร้ายมีคาดไม่ถึง

13 มี.ค. 2562

 

ปัจจุบันโรคธรรมดากลายเป็นโรครุนแรงที่ทำให้ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลไม่น้อย หรือบางโรคก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ การป้องกันโรคและความรุนแรงของโรคสามารถทำได้ด้วยการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน ซึ่งควรฉีดทั้งวัคซีนเด็กและวัคซีนผู้ใหญ่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว วัคซีนป้องกันโรคร้ายในปัจจุบันมีอะไรบ้าง โรงพยาบาลบางปะกอก 8 มีเช็คลิสต์ในการฉีดวัคซีนเด็กและวัคซีนผู้ใหญ่มาแนะนำโรคธรรมดาอย่างโรคหวัด ไข้หวัดกลับมีความรุนแรงมากขึ้นที่ทำให้ผู้ได้รับเชื้อมีอาการป่วยรุนแรง รักษานานขึ้น ดื้อยา หรือในบางรายที่มีอาการรุนแรงมากก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ นอกเหนือจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่แล้ว ยังมีเชื้อโรคอื่นๆ ที่รุนแรงไม่แพ้กันและเป็นโรคที่ไม่จำกัดอายุ แต่มีโอกาสเกิดขึ้นกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตลอดเวลาหากได้รับเชื้อโรคหรือความเสี่ยงในการรับเชื้อโรค นี่คือ 6 โรคร้ายที่เด็กและผู้ใหญ่ควรฉีดวัคซีนป้องกันควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

6 โรคร้ายและรุนแรงในปัจจุบัน ที่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนเด็กและวัคซีนผู้ใหญ่

 1. โรคไข้หวัดใหญ่จากเชื้อไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
 2. โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบ IPD vaccine
 3. โรคท้องร่วง ท้องเสียจากไวรัสโรต้า ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า Rotavirus vaccine
 4. โรคมะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก HPV vaccine
 5. โรคอีสุกอีใส ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส
 6. โรคที่เกิดจากไวรัสตับอักเสบ B ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ B
 • วัคซีนเด็กและวัคซีนผู้ใหญ่ป้องกัน 6 โรคร้ายข้างต้น สำหรับเด็กๆ เราจะเรียกว่าวัคซีนเสริมหรือวัคซีนทางเลือก จึงมีราคาสูงกว่าวัคซีนจำเป็นที่เด็กควรฉีด แต่ด้วยความรุนแรงของโรคในปัจจุบันแพทย์จึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนเหล่านี้ป้องกันไว้ เพราะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้เมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน รวมไปถึงการลดภาระค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
 • สำหรับผู้ใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคทั้ง 6 ข้างต้นก็จำเป็นอย่างมาก แม้โรคข้างต้นพบบ่อยได้เด็กเล็ก แต่ในปัจจุบันพบว่าผู้ใหญ่จำนวนมากก็ได้รับเชื้อจนมีอาการรุนแรงและเข้ารับการรักษา เช่น อีสุกอีใส ไวรัสโรต้า ฯลฯ ดังนั้นวัคซีนป้องกันโรคทั้ง 6 จึงไม่จำกัดเฉพาะเด็กเท่านั้น แต่ผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อโรค หรือพ่อแม่ที่มีลูกเล็กก็ควรได้รับวัคซีนเหล่านี้เพื่อป้องกันตัวเองเช่นกัน

โรงพยาบาลบางปะกอก 8  เป็นโรงพยาบาลชั้นนำที่มุ่งเน้นการรักษาและการป้องกันโรคเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว  ซึ่งนอกจากและให้การรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุดแล้ว การป้องกันโรคร้ายต่างๆ ก็เป็นสิ่งที่ทีมแพทย์ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โรงพยาบาลบางปะกอก 8 จึงมีแพ็กเกจวัคซีนเด็กและวัคซีนผู้ใหญ่เพื่อป้องกัน 6 โรคร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนในครอบครัว รวมทั้งยังให้บริการด้านคำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการได้รับเชื้อโรคเหล่านั้นด้วย จึงมั่นใจได้ว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสำหรับเด็กและผู้ใหญ่จากโรงพยาบาลบางปะกอก 8 ผู้เข้ารับบริการจะได้รับการดูแลสุขภาพรอบด้านสำหรับทุกคนในครอบครัวอย่างดีที่สุด

สอบถามข้อมูลวัคซีนเด็ก ทั้งวัคซีนจำเป็นและวัคซีนเสริมได้ที่ โทร.0-2109-8111 ต่อ 2117

เช็คลิสต์เพิ่มเติม เช็คเลยว่าลูกเล็กเด็กเล็กในครอบครัวฉีดวัคซีนเด็กครบแล้วหรือยัง

วัคซีนจำเป็นวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็ก

 1. วัคซีนบีซีจี (BCG)
 2. วัคซีนตับอักเสบบี(HBV)
 3. วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์(DTwP)
 4. วัคซีนโปลิโอชนิดกิน(OPV)
 5. วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม(MMR)
 6. วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (LiveJE)

 

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.