Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

โรคและบริการทางการแพทย์ที่ประกันสังคมดูแลได้ ประกันสังคมโรงพยาบาลบางปะกอก 8

21 พ.ย. 2560

โรงพยาบาลที่เราเลือกเป็นโรงพยาบาลในประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลประกันสังคมใกล้บ้าน หรือ โรงพยาบาลประกันสังคมที่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมาก ลองมาดูกันว่าเราจะได้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลโรคหรือบริการทางการแพทย์อะไรบ้างจากโรงพยาบาลที่เลือกประกันสังคมไว้

โรคและบริการทางการแพทย์ที่ประกันสังคมดูแลได้

 1. เจ็บป่วยปกติ
 2. คลอดบุตร
 3. เจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ
 4. ค่าบริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟันขูดหินปูน และผ่าฟันคุด)                        http://www.bangpakok8.com/care_blog/view/10
 5. กรณีบำบัดทดแทนไต ได้แก่ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การล้างช่องท้องด้วยน้ำยาแบบถาวร การผ่าตัดปลูกถ่ายไต  การผ่าตัดเปลี่ยนไตและการให้ยาอิธิโธรปัวอิติน (Erythropoietin)
 6. การรักษาโรคมะเร็ง 10 ชนิด ซึ่งจะต้องให้การรักษาตามแนวทางที่กำหนด (โรคมะเร็งเต้านม, โรคมะเร็งปากมดลูก, โรคมะเร็งรังไข่, โรคมะเร็งโพรงจมูก, โรคมะเร็งปอด, โรคมะเร็งหลอดอาหาร, โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย, โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี, โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ, โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก)
 7. กรณีปลูกถ่ายไขกระดูก (วงเงิน 750,000 บาท)
 8. กรณีเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา (วงเงิน 25,000 บาท)
 9. กรณีโรคเอดส์(ผู้ประกันตนสามารถรับยาต้านไวรัสเอดส์ทั้งพื้นฐาน สูตรทางเลือกและสูตรดื้อยา รวมทั้งการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ ที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล  โดยไม่เสยค่าใช้จ่าย)
 10. ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เช่น เท้าเทียม แขนเทียม ไม้ค้ำยัน เป็นต้น เบิกได้ตามรายการประกาศที่สำนักสังคมกำหนด)
 11. ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน
  • ค่าตรวจวินิจฉัยโรค
  • ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  • ค่าบำบัดทางการแพทย์และค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ
  • ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
  • ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์
  • ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย
  • ค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนในกรณีที่ผู้ประกันตนได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์เมื่อสำนักงานได้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนไปแล้วให้สำนักงานมีสิทธิไล่เบี้ยแก่ผู้กระทำผิดได้
  • ค่าบริการอื่นๆ ที่จำเป็น

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลประกันสังคมที่ได้รับการยอมรับจากผู้ประกันตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกประกันสังคมที่โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ไม่ใช่แค่การได้รับบริการที่รวดเร็วจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น แต่ผู้ประกันตนที่เลือกโรงพยาบาลบางปะกอก 8 เป็นโรงพยาบาลประกันสังคม ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลในเครือได้ด้วย คือ

 1. โรงพยาบาลบางปะกอก 3
 2. โรงพยาบาลบางปะกอก 1 (ในกรณีส่งตัวเท่านั้น)
 3. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล (ในกรณีส่งตัวเท่านั้น)
 4. โรงพยาบาลปิยะเวท (ในกรณีส่งตัวเท่านั้น)
 5. คลินิกเวชกรรม บางปะกอก 2
 6. บางปะกอกโพลีคลินิก

ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลบางปะกอก 8 โทร 0-2109-8111 ต่อ 2127, 3011, 3012

ข้อมูลอ้างอิงจาก: สำนักงานประกันสังคม

 

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.