Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

ทำฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุดด้วยประกันสังคม โรงพยาบาลบางปะกอก 8

30 พ.ย. 2562


ทำฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุดด้วยประกันสังคม โรงพยาบาลบางปะกอก 8

ทำฟันด้วยประกันสังคมโดยไม่ต้องสำรองจ่าย เป็นหนึ่งในบริการด้านทันตกรรมที่โรงพยาบาลบางปะกอก 8 อำนวยความสะดวก
ให้ผู้ประกันตนที่เลือกใช้บริการกับแผนกทันตกรรมโรงพยาบาลบางปะกอก 8   ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลบางปะกอก 8
มีแผนกทันตกรรมที่มีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อทชมให้บริการผู้เข้ามาใช้สิทธิ์ทำฟันด้วยประกันสังคม
ลองมาดูว่าการทำฟันกับโรงพยาบาลบางปะกอก 8 ตามสิทธิ์โรงพยาบาลประกันสังคมได้สิทธิพิเศษอะไรบ้าง

ทำฟันด้วยประกันสังคมโรงพยาบาลบางปะกอก 8 ทำอะไรได้บ้าง

 • อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด โดยไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงิน 900 บาท
 • ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
 • หากมีค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิ่มเติม ลดราคาให้อีก 10%

*** ไม่รวมการรักษาในภาวะเหงือกอักเสบและมีหินปูนมาก

นอกเหนือจากการรับบริการในการทำฟันด้วยประกันสังคมกับโรงพยาบาลบางปะกอก 8 ข้างต้นนี้แล้ว
การเลือกโรงพยาบาลบางปะกอก 8 เป็นโรงพยาบาลประกันสังคม ผู้ประกันตนยังสามารถใช้สิทธิ์
ในการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลในเครือได้อีก 6 แห่ง ได้แก่

 1. โรงพยาบาลบางปะกอก 3
 2. โรงพยาบาลบางปะกอก 1 (ในกรณีส่งตัวเท่านั้น)
 3. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล (ในกรณีส่งตัวเท่านั้น)
 4. โรงพยาบาลปิยะเวท (ในกรณีส่งตัวเท่านั้น)
 5. คลินิกเวชกรรม บางปะกอก 2
 6. บางปะกอกโพลีคลินิก

 

ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลบางปะกอก 8 โทร 0-2109-8111 ต่อ 2402 แผนกทันตกรรม

 

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.