Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 พันธุ์การป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยการฉีดวัคซีน 
          


           วัคซีนใช้ป้องกันการติดเชื้อ และต้องให้ซ้ำทุกปีก่อนฤดูการระบาด แนะนำให้ฉีดวัคซีนในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงหากติดเชื้อ ได้แก่ ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี ผู้ที่มีโรคปอดเรื้อรัง เบาหวาน และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง วัคซีนจะสามารถป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ที่เหมือนหรือคล้ายกับสายพันธุ์ของไวรัสที่ใช้ทำวัคซีนเท่านั้น ในแต่ละปีสายพันธุ์ที่ใช้ทำวัคซีนจะแตกต่างกันไปตามความคาดหมายว่าเชื้อสายพันธุ์ใดจะระบาดในปีนั้นๆ ดังนั้นการฉีดวัคซีนจึงอาจไม่สามารถป้องกันเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นได้

ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2109-8111 ต่อ 2117, 2118
วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น

 

บริการของเรา

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.