Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

กระตุ้นน้ำนม รักษาท่อน้ำนมอุดตัน ด้วยเครื่อง Ultrasound Therapy


กระตุ้นน้ำนม รักษาท่อน้ำนมอุดตัน

ด้วยเครื่อง Ultrasound Therapy  • แก้ปัญหา ท่อนมอุดตัน
  • น้ำนมไม่ไหล / ไหลน้อย
  • เต้านมคัดตึง แข็งเป็นไต
  • ลดความเสี่ยงในการเกิดฝีและอักเสบในเต้านม

ปัญหาท่อน้ำนมอุดตัน น้ำนมไหลน้อย คัดเต้านม เต้านมแข็งเป็นไต ทำให้การไหลผ่านของน้ำนมเป็นไปได้ยาก ไม่ว่าจะบีบหรือทำอย่างไรน้ำนมก็ยังออกมาน้อยอยู่ดี
คุณแม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วย “การนวดเปิดท่อน้ำนม” ทางเลือกที่ ช่วยกระตุ้นน้ำนมให้ไหลดีขึ้น ลดความเสี่ยงในการเกิดฝีและการอักเสบในเต้านมจากการคั่งค้างของน้ำนมได้
ค่าบริการ ครั้งละ 999 บาท

โปรแกรมการรักษา
✔ ประคบอุ่นขยายท่อน้ำนม
✔ใช้เครื่อง Ultrasound Therapy
✔นวดเปิดท่อ และกระตุ้นน้ำนม
✔ทำโดยนักกายภาพบำบัด

โปรแกรมการรักษา
1. ประคบอุ่นขยายท่อนม
กระประคบอุ่น ในอุณหภูมิที่เหมาะสมบริเวณเต้านมช่วยให้ หลอดเลือดและท่อน้ำนม เกิดการขยายตัว เพิ่มการไหลเวียนได้ดีขึ้น

2. ใช้เครื่อง Ultrasound Therapy
Ultrasound Therapy เป็นอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดที่ให้ความร้อนลึก สามารถช่วยขยายท่อน้ำนม ช่วยสลายการอุดตันของท่อน้ำนม

3. นวดเปิดท่อ และกระตุ้นน้ำนม
การนวดเต้านม เพื่อเปิดท่อนม และกระตุ้นการไหลของน้ำนม
ลดการอุดตันและการแข็งตัวเป็นก้อนของเต้านม ลดความเสี่ยงในการเกิดฝีและการอักเสบในเต้านมจากการคั่งค้างของน้ำนมได้

ค่าบริการ ครั้งละ 999 บาท

สอบถาม / นัดหมาย โทร. 0 2109 8111 ต่อ 2318
แผนกกายภาพบำบัด
FACEBOOK PAGE: กายภาพบำบัด โรงพยาบาลบางปะกอก 8

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.