Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

วัคซีนไข้หวัดใหญ่


สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น 
แพร่ระบาดมากขึ้น มีผู้ป่วยและ ผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นทุกปี นอกจากการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแล้ว
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
เป็นอีกหนึ่งการป้องกันเพื่อช่วยลดการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตได้

ทำไมต้องฉีดทุกปี เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เพราะเชื้อไวรัสแต่ละปีต่างชนิดกัน
ใครบ้างต้องฉีด เด็ก 6 เดือนถึง 2 ปี, ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี,  ผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเฉพาะ โรคปอด โรคหัวใจ
ฉีดวัคซีนป้องกัน ปีละ 1 ครั้ง
*เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 9 ปี และไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อนควรจะต้องฉีดวัคซีน 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 1 เดือน
*ห้ามฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในเด็กที่มีประวัติแพ้ไข่รุนแรง

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่
ชนิด 4 สายพันธุ์ ประกอบด้วยสายพันธุ์ A / H1N1, สายพันธุ์ A / H3N2, สายพันธุ์ B (2 ตระกูล) / Victoria และ Yamagata
---------------------------------------------------------------
ติดต่อเพื่อนัดหมาย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลบางปะกอก 8
โทร 0-2109-8111

 บริการของเรา

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.